Nikola Barac

Trener plivanja

Pored plivanja u kome je 20 godina slobodno vreme provodi u porodičnim šetnjama. Inspiracije vezane za grafički dizajn kojim se bavi iz hobija neretko dobija u vožnji bicikla.