Sanja Gaković

Sanja Gaković

Direktor ustanove
Vesna Galić

Vesna Galić

Rukovodilac ustanove
Marina Zdjelar

Marina Zdjelar

Diplomirani strukovni vaspitač
Tijana Popović

Tijana Popović

Medicinska sestra vaspitač i viši fizioterapeut
Jovana Radišić

Jovana Radišić

Vaspitač i diplomirani psiholog
Svetlana Simić

Svetlana Simić

Diplomirani strukovni vaspitač
Snežana Bošković

Snežana Bošković

Medicinska sestra vaspitač
Anka Stanojević

Anka Stanojević

Domaćica objekta
Nikola Barac

Nikola Barac

Trener plivanja
Ana Jovanović

Ana Jovanović

Profesor sporta
Marina Kuzmanović

Marina Kuzmanović

Mr. Sci. Dipl. defektolog-logoped